Univerzitet Crne Gore

Prijava na Konkurs za upis na prvu godinu studija


Konkurs za upis studenata na prvu godinu studija, studijska godina 2020/2021

Univerzitet Crne Gore je raspisao Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2020/2021, koji je objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta. Konkursom je predviđeno 3506 budžetskih mjesta, na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs se podnose elektronskim putem u periodu od 30. juna do 2. jula 2020. godine, do 16 časova, nakon kog vremena sistem za elektronsku prijavu neće biti aktivan.

U cilju blagovremene pripreme, potrebno je u boji skenirati dolje navedenu dokumentaciju u odvojene PDF fajlove maksimalne veličine 5MB:

 • Popunjen i svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji je dostupan na ovoj stranici;
 • originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
 • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
 • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;
 • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom;
 • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak školovanja;
 • Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Nakon što kandidat dobije potvrdu putem e-maila, da je uspješno izvršen unos  potrebnih dokumenta u elektronskoj formi obavezno je da se originalna papirna verzija dokumenata neophodnih za upis dostavi preporučenom/kurirskom pošiljkom, na adresu organizacione jedinice za koju je kandidat podnio elektronsku prijavu. Pošiljka sa originalnim dokumentima se mora poslati organizacionoj jedinici u okviru roka za predaju prijave (zaključno sa 02.07.2020. godine).

Napomena:

 • Kandidat može predati prijavu sa dokumentima za upis samo na jednom studijskom programu na Univerzitetu Crne Gore, u suprotnom prijave neće biti razmatrane.
 • Za dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi na odgovarajućem fakultetu. Lista kontakata po fakultetima data je na linku sa desne strane.
 • Preporučuje se da prijava i unos (upload) dokumenata izvrši preko računara, a ne preko telefona ili tableta.
 • Ne preporučuje se korišćenje Yahoo! maila zbog mogućih problema prilikom slanja/prijema mailova sa obavještenjima.

 

 

Prijava kandidata

Prijavni rok nije definisan